Over ons

This is an example page

MiGuide

MiGuide is een app voor patiënten met diabetes type 2, speciaal gericht op leefstijl en gedragsverandering. Met de app ontvangt de patiënt coaching op het gebied van voeding, beweging, glucose en ontspanning. Wat MiGuide uniek maakt is dat de app via NHGDoc gekoppeld is aan het Huisartsinformatiesysteem (HIS). Hierdoor kan MiGuide slimme adviezen geven, mede
Read More

HCV Therapy Selector

HCV Therapy Selector is een app, beschikbaar in alle drie ‘app stores’, die ‘evidence-based’ beslissingsondersteuning biedt voor de behandeling van hepatitis C. De app berekent de kans op genezing van hepatitis C-infectie (% SVR en betrouwbaarheidsinterval) voor meer dan 100 verschillende patiëntprofielen van hepatitis C-infectie. Voor elk patiëntprofiel worden resultaten getoond ...
Read More

DJI app

ExpertDoc ontwikkelt in opdracht van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een App die zorgprofessionals, werkzaam bij politie en justitie, ondersteunt bij regelgeving rondom het Medisch beroepsgeheim. Zorgprofessionals die werkzaam zijn in een gevangenis hebben vaak vragen over het toepassen van de regelgeving (richtlijnen, wetten en jurisprudentie) met betrekking tot het medisch ...
Read More

ExpertDoc Rules Engine & Editor

Voor het ontwikkelen van medische beslisondersteuning heeft ExpertDoc haar eigen rules engine en editor ontwikkelt. Deze technologie is, in tegenstelling tot veel andere beslisondersteunende systemen, speciaal gericht op gebruik in de zorg. Omdat de ontwikkeling van deze software in huis plaatsvindt, garandeert dit een snelle doorontwikkeling met weinig tot geen beperkingen.
Read More

Why choose us?

Have you ever met anyone who reads more than 10 scientific articles per day about his or her field? We neither. And doctors would have to read a lot more to keep up with the huge influx of medical knowledge. Maybe eating and sleaping are overrated… but for al health care professionals  (HCP) who’d like
Read More

ExpertDoc Rules Engine

For the development of medical decision support ExpertDoc has developed its own rules engine and editor. This technology, in contrast to many other decision support systems, is specifically made for use in health care. Since the software is developed in-house, we can garantee rapid development with little to no restrictions on functionality.
Read More

Clinical Decision Support

ExpertDoc develops clinical decision support. We provide the right information at the right time and as specific as possible. With our extensive knowledge and years of experience in healthcare we help our clients build their own clinical decision support system. Our medical advisors are happy to assist you throughout the process.  
Read More
Go Top