MiGuide

MiGuide is een app voor patiënten met diabetes type 2, speciaal gericht op leefstijl en gedragsverandering. Met de app ontvangt de patiënt coaching op het gebied van voeding, beweging, glucose en ontspanning.

Wat MiGuide uniek maakt is dat de app via NHGDoc gekoppeld is aan het Huisartsinformatiesysteem (HIS). Hierdoor kan MiGuide slimme adviezen geven, mede op basis van de gegevens uit het patiëntdossier.

Alle adviezen binnen MiGuide zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en richtlijnen. Naast wetenschappelijke literatuur maakt MiGuide gebruik van betrouwbare bronnen zoals bijvoorbeeld Thuisarts, Diabetes Interactief Educatie Programma en de informatie van de Diabetesvereniging Nederland en Nederlandse Diabetes Federatie.
MiGuide gebruikt de data uit het medische dossier en de adviezen zijn gebaseerd zijn op de richtlijnen van het NHG. Hierdoor is MiGuide het logische digitale verlengstuk voor huisartsenpraktijken.

 

www.miguide.nl