DJI app

ExpertDoc ontwikkelt in opdracht van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een App die zorgprofessionals, werkzaam bij politie en justitie, ondersteunt bij regelgeving rondom het Medisch beroepsgeheim.

Zorgprofessionals die werkzaam zijn in een gevangenis hebben vaak vragen over het toepassen van de regelgeving (richtlijnen, wetten en jurisprudentie) met betrekking tot het medisch beroepsgeheim. Het toepassen van deze regelgeving blijkt vaak lastig en ingewikkeld. De App die ExpertDoc ontwikkelt, wordt gestuurd door complexe gemodelleerde algoritmes. Middels een intuïtief vraag-antwoord spel geeft de App informatie aan de gebruiker of in een specifieke situatie het Medisch Beroepsgeheim doorbroken zou mogen worden. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij een zorgprofessional (behandelaar) zich afvraagt of hij/zij wel medische informatie mag delen (breken met Medisch beroepsgeheim) met de TBS kliniek waar een patiënt naar toe wordt overgeplaatst.