Author Archive

COVID-19 Datacoalitie

COVID-19 Datacoalitie

Nederland staat voor een van de grootste uitdagingen ooit: het bedwingen van de coronacrisis, die ons land, en de rest van de wereld, totaal heeft ontregeld. De overheid probeert de verspreiding van COVID-19 te beteugelen (flatten the curve) en het zorgsysteem overeind te houden. Burgers maken zich zorgen en de pandemie-maatregelen hebben verregaande economische en maatschappelijke gevolgen. Van beleidsmakers wordt dus verwacht dat ze snel en doordacht keuzes maken.

 

Wat ze daarvoor nodig hebben, is meer inzicht in het gedrag van het virus en de consequenties van de pandemie voor burgers en economie. In de COVID-19 Datacoalitie werken we met verschillende expertisecentra op het gebied van medische informatievoorziening samen aan een betrouwbare infrastructuur, waarbinnen grote hoeveelheden gegevens over COVID-19-patiënten kunnen worden verzameld, geanalyseerd en gedeeld. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de bestaande systemen in huisartsenpraktijken. Zo kunnen we op een veilige manier meer kennis over het virus verkrijgen en de resultaten toegankelijk maken voor burgers, onderzoek en beleid.

 

De COVID-19 Datacoalitie
Medworq, Stizon, ExpertDoc/NHGDoc, PharmaPartners, Stichting Health Base en Andersson Elffers Felix vormen samen een brede coalitie met expertise op vele kennisgebieden, van data-infrastructuur tot data-analyse, en van veiligheid tot remote-accessoplossingen. Onze kracht is dat we gebruikmaken van bestaande huisartsinformatiesystemen (HIS), die ISO-gecertificeerd zijn en voldoen aan privacy-wet- en regelgeving, net als het onderzoeksplatform. We hebben een landelijk dekkend netwerk onder huisartsen en essentiële contacten met medisch specialisten, onderzoekers, beleidsmakers en belangenorganisaties.

 

Bekijk de website die we speciaal voor deze coalitie hebben gemaakt voor meer informatie.

Voor meer informatie over de landelijke COVID-registratie voor huisartsen: www.nhgdoc.nl/covid-19

Portfolio 13: Judicial Institutions Department

Portfolio 13: Judicial Institutions Department

Portfolio 13: Dienst Justitiële Inrichtingen

Portfolio 13: Dienst Justitiële Inrichtingen

Portfolio 12: NHG

Portfolio 12: NHG

Portfolio 11: Promedico

Portfolio 11: Promedico

Portfolio 10: CSC

Portfolio 10: CSC

Portfolio 9: Elsevier

Portfolio 9: Elsevier

Portfolio 8: TNO

Portfolio 8: TNO

Portfolio 7: AMC

Portfolio 7: AMC

NHGDoc

NHGDoc

NHGDoc is medisch beslisondersteunende software voor huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkassistenten beschikbaar in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS). De software vergelijkt informatie in het patiëntdossier met de aanbevelingen in Nederlandse richtlijnen en geeft op basis hiervan patiëntspecifieke alerts en informatie op het gebied van diagnostiek, beleid en medicatie. Met NHGDoc heeft de gebruiker altijd toegang tot richtlijnadviezen op maat die het mogelijk maken sneller een gewogen beslissing te nemen, blinde vlekken op te sporen en fouten te voorkomen. NHGDoc is aangesloten op 2500 huisartspraktijken in Nederland en heeft inmiddels meer dan 15.000 gebruikers.

 

www.nhgdoc.nl

Go Top