Archive For November 4, 2016

Portfolio 12: NHG

Portfolio 12: NHG

Portfolio 11: Promedico

Portfolio 11: Promedico

Portfolio 10: CSC

Portfolio 10: CSC

Portfolio 9: Elsevier

Portfolio 9: Elsevier

Portfolio 8: TNO

Portfolio 8: TNO

Portfolio 7: AMC

Portfolio 7: AMC

ExpertDoc Rules Engine & Editor

ExpertDoc Rules Engine & Editor

Voor het ontwikkelen van medische beslisondersteuning heeft ExpertDoc haar eigen rules engine en editor ontwikkelt. Deze technologie is, in tegenstelling tot veel andere beslisondersteunende systemen, speciaal gericht op gebruik in de zorg. Omdat de ontwikkeling van deze software in huis plaatsvindt, garandeert dit een snelle doorontwikkeling met weinig tot geen beperkingen.

NHGDoc

NHGDoc

NHGDoc is medisch beslisondersteunende software voor huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkassistenten beschikbaar in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS). De software vergelijkt informatie in het patiëntdossier met de aanbevelingen in Nederlandse richtlijnen en geeft op basis hiervan patiëntspecifieke alerts en informatie op het gebied van diagnostiek, beleid en medicatie. Met NHGDoc heeft de gebruiker altijd toegang tot richtlijnadviezen op maat die het mogelijk maken sneller een gewogen beslissing te nemen, blinde vlekken op te sporen en fouten te voorkomen. NHGDoc is aangesloten op 2500 huisartspraktijken in Nederland en heeft inmiddels meer dan 15.000 gebruikers.

 

www.nhgdoc.nl

Why choose us?

Why choose us?

Have you ever met anyone who reads more than 10 scientific articles per day about his or her field? We neither. And doctors would have to read a lot more to keep up with the huge influx of medical knowledge. Maybe eating and sleaping are overrated… but for al health care professionals  (HCP) who’d like to have an occasional helping hand there is clinical decision support from ExpertDoc. Our decision support provides the HCP with context specfic evidence based information at the point-of-care.

ExpertDoc Rules Engine

ExpertDoc Rules Engine

For the development of medical decision support ExpertDoc has developed its own rules engine and editor. This technology, in contrast to many other decision support systems, is specifically made for use in health care. Since the software is developed in-house, we can garantee rapid development with little to no restrictions on functionality.

Go Top