Archive For The “Content Posts NL” Category

ExpertDoc Rules Engine & Editor

ExpertDoc Rules Engine & Editor

Voor het ontwikkelen van medische beslisondersteuning heeft ExpertDoc haar eigen rules engine en editor ontwikkelt. Deze technologie is, in tegenstelling tot veel andere beslisondersteunende systemen, speciaal gericht op gebruik in de zorg. Omdat de ontwikkeling van deze software in huis plaatsvindt, garandeert dit een snelle doorontwikkeling met weinig tot geen beperkingen.

NHGDoc

NHGDoc

NHGDoc is medisch beslisondersteunende software voor huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkassistenten beschikbaar in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS). De software vergelijkt informatie in het patiëntdossier met de aanbevelingen in Nederlandse richtlijnen en geeft op basis hiervan patiëntspecifieke alerts en informatie op het gebied van diagnostiek, beleid en medicatie. Met NHGDoc heeft de gebruiker altijd toegang tot richtlijnadviezen op maat die het mogelijk maken sneller een gewogen beslissing te nemen, blinde vlekken op te sporen en fouten te voorkomen. NHGDoc is aangesloten op 2500 huisartspraktijken in Nederland en heeft inmiddels meer dan 15.000 gebruikers.

 

www.nhgdoc.nl

DJI app

DJI app

ExpertDoc ontwikkelt in opdracht van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een App die zorgprofessionals, werkzaam bij politie en justitie, ondersteunt bij regelgeving rondom het Medisch beroepsgeheim.

Zorgprofessionals die werkzaam zijn in een gevangenis hebben vaak vragen over het toepassen van de regelgeving (richtlijnen, wetten en jurisprudentie) met betrekking tot het medisch beroepsgeheim. Het toepassen van deze regelgeving blijkt vaak lastig en ingewikkeld. De App die ExpertDoc ontwikkelt, wordt gestuurd door complexe gemodelleerde algoritmes. Middels een intuïtief vraag-antwoord spel geeft de App informatie aan de gebruiker of in een specifieke situatie het Medisch Beroepsgeheim doorbroken zou mogen worden. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij een zorgprofessional (behandelaar) zich afvraagt of hij/zij wel medische informatie mag delen (breken met Medisch beroepsgeheim) met de TBS kliniek waar een patiënt naar toe wordt overgeplaatst.

HCV Therapy Selector

HCV Therapy Selector

HCV Therapy Selector is een app, beschikbaar in alle drie ‘app stores’, die ‘evidence-based’ beslissingsondersteuning biedt voor de behandeling van hepatitis C. De app berekent de kans op genezing van hepatitis C-infectie (% SVR en betrouwbaarheidsinterval) voor meer dan 100 verschillende patiëntprofielen van hepatitis C-infectie. Voor elk patiëntprofiel worden resultaten getoond van alle gepubliceerde behandelingen op basis van door de FDA-EMA goedgekeurde geneesmiddelen. De informatie wordt maandelijks bijgewerkt. Voor elke behandeling wordt informatie gegeven over het profiel van de nadelige effecten, de kosten en de vergoeding.
Naast ‘evidence-based’ data van therapieresultaten worden aanbevelingen uit richtlijnen gepresenteerd.

De combinatie van bewijsmateriaal uit de nieuwste wetenschappelijke publicaties met aanbevelingen van internationale richtlijnen maakt deze app uiterst waardevol voor de praktijk van ‘persoonsgerichte’ geneeskunde, en uniek in zijn soort.

 

www.liverdoc.nl

Go Top