Archive For november 4, 2016

Portfolio 12: NHG

Portfolio 12: NHG

Portfolio 11: Promedico

Portfolio 11: Promedico

Portfolio 10: CSC

Portfolio 10: CSC

Portfolio 9: Elsevier

Portfolio 9: Elsevier

Portfolio 8: TNO

Portfolio 8: TNO

Portfolio 7: AMC

Portfolio 7: AMC

NHGDoc

NHGDoc

NHGDoc is medisch beslisondersteunende software voor huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkassistenten beschikbaar in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS). De software vergelijkt informatie in het patiëntdossier met de aanbevelingen in Nederlandse richtlijnen en geeft op basis hiervan patiëntspecifieke alerts en informatie op het gebied van diagnostiek, beleid en medicatie. Met NHGDoc heeft de gebruiker altijd toegang tot richtlijnadviezen op maat die het mogelijk maken sneller een gewogen beslissing te nemen, blinde vlekken op te sporen en fouten te voorkomen. NHGDoc is aangesloten op 2500 huisartspraktijken in Nederland en heeft inmiddels meer dan 15.000 gebruikers.

 

www.nhgdoc.nl

MiGuide

MiGuide

MiGuide is een app voor patiënten met diabetes type 2, speciaal gericht op leefstijl en gedragsverandering. Met de app ontvangt de patiënt coaching op het gebied van voeding, beweging, glucose en ontspanning.

Wat MiGuide uniek maakt is dat de app via NHGDoc gekoppeld is aan het Huisartsinformatiesysteem (HIS). Hierdoor kan MiGuide slimme adviezen geven, mede op basis van de gegevens uit het patiëntdossier.

Alle adviezen binnen MiGuide zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en richtlijnen. Naast wetenschappelijke literatuur maakt MiGuide gebruik van betrouwbare bronnen zoals bijvoorbeeld Thuisarts, Diabetes Interactief Educatie Programma en de informatie van de Diabetesvereniging Nederland en Nederlandse Diabetes Federatie.
MiGuide gebruikt de data uit het medische dossier en de adviezen zijn gebaseerd zijn op de richtlijnen van het NHG. Hierdoor is MiGuide het logische digitale verlengstuk voor huisartsenpraktijken.

 

www.miguide.nl

HCV Therapy Selector

HCV Therapy Selector

HCV Therapy Selector is een app, beschikbaar in alle drie ‘app stores’, die ‘evidence-based’ beslissingsondersteuning biedt voor de behandeling van hepatitis C. De app berekent de kans op genezing van hepatitis C-infectie (% SVR en betrouwbaarheidsinterval) voor meer dan 100 verschillende patiëntprofielen van hepatitis C-infectie. Voor elk patiëntprofiel worden resultaten getoond van alle gepubliceerde behandelingen op basis van door de FDA-EMA goedgekeurde geneesmiddelen. De informatie wordt maandelijks bijgewerkt. Voor elke behandeling wordt informatie gegeven over het profiel van de nadelige effecten, de kosten en de vergoeding.
Naast ‘evidence-based’ data van therapieresultaten worden aanbevelingen uit richtlijnen gepresenteerd.

De combinatie van bewijsmateriaal uit de nieuwste wetenschappelijke publicaties met aanbevelingen van internationale richtlijnen maakt deze app uiterst waardevol voor de praktijk van ‘persoonsgerichte’ geneeskunde, en uniek in zijn soort.

 

www.therapyselector.nl

DJI app

DJI app

ExpertDoc ontwikkelt in opdracht van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een App die zorgprofessionals, werkzaam bij politie en justitie, ondersteunt bij regelgeving rondom het Medisch beroepsgeheim.

Zorgprofessionals die werkzaam zijn in een gevangenis hebben vaak vragen over het toepassen van de regelgeving (richtlijnen, wetten en jurisprudentie) met betrekking tot het medisch beroepsgeheim. Het toepassen van deze regelgeving blijkt vaak lastig en ingewikkeld. De App die ExpertDoc ontwikkelt, wordt gestuurd door complexe gemodelleerde algoritmes. Middels een intuïtief vraag-antwoord spel geeft de App informatie aan de gebruiker of in een specifieke situatie het Medisch Beroepsgeheim doorbroken zou mogen worden. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij een zorgprofessional (behandelaar) zich afvraagt of hij/zij wel medische informatie mag delen (breken met Medisch beroepsgeheim) met de TBS kliniek waar een patiënt naar toe wordt overgeplaatst.

Go Top