Archive For October 26, 2016

What we do

What we do

Providing the right information at the right time. That is what we do. We combine patient data with medical knowledge to generate context specific information for the healthcare professional. By providing evicence based information at the point-of-care, our products support healthcare providers to improve clinical outcomes and make faster and better decisions.

System integration

System integration

ExpertDoc can assist with both the development and the implementation of clinical decision support. We can link and integrate our clinical support system with existing systems as well as develop a new platform or an app to distribute the clinical support tools. Thanks to our years of experience, knowledge of the healthcare landscape and therein functioning systems and our extensive network, we can help you throughout the entire development and implementation process.

 

DJI app

DJI app

ExpertDoc ontwikkelt in opdracht van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een App die zorgprofessionals, werkzaam bij politie en justitie, ondersteunt bij regelgeving rondom het Medisch beroepsgeheim.

Zorgprofessionals die werkzaam zijn in een gevangenis hebben vaak vragen over het toepassen van de regelgeving (richtlijnen, wetten en jurisprudentie) met betrekking tot het medisch beroepsgeheim. Het toepassen van deze regelgeving blijkt vaak lastig en ingewikkeld. De App die ExpertDoc ontwikkelt, wordt gestuurd door complexe gemodelleerde algoritmes. Middels een intuïtief vraag-antwoord spel geeft de App informatie aan de gebruiker of in een specifieke situatie het Medisch Beroepsgeheim doorbroken zou mogen worden. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij een zorgprofessional (behandelaar) zich afvraagt of hij/zij wel medische informatie mag delen (breken met Medisch beroepsgeheim) met de TBS kliniek waar een patiënt naar toe wordt overgeplaatst.

Portfolio 7: AMC

Portfolio 7: AMC
Go Top